Club VinoGastro - en aktivitetsgruppe i Den Norske Klubben Costa Blanca
Klubbens vedtekter finner du her
”Din mat er din medisin”, sa Hippokrates.

Velkommen til Club VinoGastro.


Club VinoGastro er enaktivitetsgruppe i Den Norske Klubben Costa Blanca (DNKCB) og har møtested i Klubbens lokaler (Bodegaen).

Club VinoGastro ble etablert etter et ønske fra medlemmer av DNKCB den 23. februar 2007.

Club VinoGastros formål:

"å fremme drikke- og matkultur gjennom informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene."

Dette gjøres gjennom henholdsvis medlemsmøter, informasjon via e-post, vårt tur- og opplevelsesprogram og på våre hjemmesider
www.vinogastro.com

Møtene blir annonsert på vår hjemmeside hver måned. De som har gitt oss sin e-post adresse, vil få informasjon på e-post.

Turene blir annonsert på medlemsmøtene, og på vår hjemmeside, samt ved epost til medlemmene.

VinoGastro-året er fra 1.januar til 31. desember. Den mest aktive perioden er fra slutten av september, da mange kommer fra Norge for å overvintre på Costa Blanca og frem til slutten av april, da de samme returnerer for å ha sommeren i Norge.

Vi ser frem til å treffes.

”Vin står øverst på listen over alle medisiner”.

Med vennlig hilsen
Club VinoGastro
Styret
 
Er du interessert i VinoGastro's årsmeldinger og regnskap, finner du disse ved å bruke knappene nedenfor.